Pedro Rodriguez, propone un nuevo modelo de estatutos que modernize la gobernanza de las Sociedades Musicales y la adapte a la nueva realidad institucional, tecnológica y social

PROPUESTA DE NUEVOS ESTATUTOS

¿QUÉ TE PARECE?One Response to “Una propuesta de estatutos para las SSMM”

  1. Ja va haver-hi un intent de canvi d’alguns articles de l’estatut “per a millorar” i no es van aprovar en AA.GG., si hi ha intencions de fer-ho, des de la Junta directiva podrien llançar aqueixes propostes, fer-les veure al màxim de SS. MM., també cap el mateix efecte però al contrari, des de les SS. MM. proposar canvis, fer-los veure a la Junta directiva per a veure la seua viabilitat i posar-ho en votació assembleària un dia especifique per a aquest tema.
    Tot el que siga per a millorar i avançar socialment és el millor per a tots.

Deixa un comentari


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 15 14 ?